KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Poczytaj

Jak co roku kuratorium oświaty przygotowało dla placówek szkolnych i przedszkolnych zestaw priorytetów, według których oprócz realizowania podstawy programowej ma przebiegać praca w roku szkolnym 2019/2020.

Do wcześniej wspomnianych priorytetów należą:
wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
profilaktyka uzależnień;
rozwijanie kreatywności.
rozwijanie kompetencji matematycznych.

Wszystkie z powyższych są bardzo ważne, lecz chciałabym omówić tylko jeden z nich, który w dzisiejszej dobie staje się coraz bardziej obszernym problemem. Mianowicie chodzi o profilaktykę uzależnień. Czym jest uzależnienie każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę. Uzależnienie  to  nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.
Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków (narkomanii), leków (lekomanii), alkoholu (alkoholizmu) czy papierosów. W szerszym rozumieniu termin „uzależnienie” stosowany także w odniesieniu do wielu innych przymusowych zachowań, m.in. kompulsywnych zakupów, oglądania telewizji, seksu, masturbacji, korzystania z gier hazardowych lub komputerowych czy też nadmiarowego korzystania z Internetu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada, że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba utraciła kontrolę. Mimo, że wszystkie wymienione przeze mnie uzależnienia mogą być realnym zagrożeniem, lecz z racji wieku naszych wychowanków chciałabym skupić uwagę na tzw. uzależnieniach behawioralnych( uzależnieniach dotyczących wykonywania danej czynności). Do nich zaliczają się między innymi: nadmierne korzystanie z gier komputerowych i Internetu, oglądanie telewizji, a nawet fonoholizm (uzależnienie od telefonu).
Uzależnienia behawioralne charakteryzują się następującymi cechami:
-silna potrzeba powtarzalnego wykonywania określonych czynności,
-niemożność zrezygnowania z podjęcia danej czynności,
-pojawienie się objawów typowych dla syndromu odstawienia, w sytuacjach, gdy wykonywanie danej czynności nie może zostać zrealizowane,
-rezygnacja z innych źródeł sprawiających satysfakcję (np. udziału w życiu towarzyskim, rodzinnym)
-wzrastająca tolerancja na doznawanie przyjemności
-intensywność wykonywania określonej, zaburzonej czynności wzrasta z czasem,
-ogólny nastrój i samopoczucie zależy od możliwości wykonywania danej czynności
-uciążliwe nawroty w przypadku prób zaprzestania wykonywania danej czynności.
Jak powszechnie wiadomo oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie technologii, istnieje też jej ogromna wada – ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie, kolorowe bajki czy filmiki na you tube jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają temu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia.
Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia. Załóżmy, że dziecko dużo czasu spędza przed komputerem. Gra w gry, bawi się w serwisach społecznościowych, ogląda filmiki na You Tube, itp. Z jednej strony wydaje się to naturalne – dziś wszystkie dzieciaki „siedzą w sieci”, ale z drugiej – pojawiają się wątpliwości, czy jednak nie robią tego za długo i zbyt intensywnie… Czy sama ilość czasu spędzanego przed ekranem może oznaczać, że dziecko ma problem i jest uzależnione od Internetu?
Otóż po ilości czasu spędzanego w Internecie ciężko stwierdzić, czy dziecko jest od niego uzależnione. Choć nie można tego bagatelizować, to jednak aby stwierdzić uzależnienie, potrzebne są też inne objawy. Jeśli pozwalamy dziecku siedzieć przed komputerem bez ograniczeń, to przestaje się ono rozwijać w innych obszarach społecznościowych – w tworzeniu relacji, wyrażaniu uczuć. Poza tym, generalnie dorośli nie powinni spędzać przed komputerem więcej niż 4 godzin dziennie i ten czas również powinni sobie dzielić. U dzieci ten czas powinien być krótszy. Nuży obraz wypływający z monitora – mózg dziecka się męczy i występują objawy dekoncentracji, trudności w zapamiętywaniu, odrabianiu lekcji. Bo to też jest pewien rodzaj wysiłku intelektualnego i dzieci są później zmęczone. Dlatego tak ważne jest ograniczanie czasu spędzanego przed komputerem. W domu powinny być ustalone sztywne reguły określające ile i co dzieci na komputerze mogą robić, oglądać, itp. Jeśli na przykład dziecko gra w gry, to powinny one być dostosowane do jego wieku. 4-latek nie może grać w grę przeznaczona od 12. roku życia. Są tam przecież treści, które dla młodszych dzieci zwyczajnie nie są odpowiednie. To samo tyczy się oglądanych w telewizji treści. Specjaliści w dziedzinie twierdzą, że oddziaływanie gier komputerowych jest o wiele silniejsze na psychikę i zachowanie niż oddziaływanie przemocy pokazywanej w telewizji. Jest to związane z tym, że gracz nie tylko ogląda przemoc, ale również sam jest sprawcą. Oczywiście w świecie wirtualnym, lecz jak pokazują badania, taka osoba jest bardziej skłonna do agresji i przemocy w świecie rzeczywistym. Szczególnie szkodliwe jest kojarzenie przemocy z nagroda?. W tym przypadku pozytywnie kojarzona agresja, punktowana w grze na przykład przejściem na wyższy poziom czy zdobycie nowej broni wpływa na postrzeganie przemocy w ogóle. Także brak konsekwencji czynów wirtualnych wpływa negatywnie na postrzeganie zachowań agresywnych. Często w grach komputerowych występują obrazy o charakterze erotycznym a także elementy satanistyczne. Mogą one zniekształcać wartości kształtowane w umyśle dojrzewającego dziecka. Dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, uczą się poprzez obserwację i doświadczanie, dlatego tak ważne są interakcje z rodziną czy rówieśnikami, a nawet Paniami w przedszkolu, niedostosowanie jakości i czasu spędzonego na oglądanych przez dziecko treści może zakrzywić jego postrzeganie i funkcjonowanie w rzeczywistości, dlatego podkreślam jak ważne jest aby rodzice czuwali nad ilością oglądanych przez dzieci bajek, nad dostosowaniem gier do wieku a przede wszystkim zachęcam do spędzania czasu z najmłodszymi bo to uczy i kształtuje ich najbardziej.