KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 71 w Łodzi

W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole w listopadzie przystąpiło do innowacji metodyczno – programowej, opartej na Programie Powszechnej Dwujęzyczności Claire Selby pt.: „Dwujęzyczne Dzieci – nauka języka angielskiego przez zabawę”.

Realizacja innowacji odbywała się zgodnie z założeniami w grupie III dzieci 4 – 5 letnich, w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, podczas stwarzanych przez nauczycielkę sytuacji edukacyjnych w ramach realizacji podstawy programowej i wybranego programu wychowania przedszkolnego, a także podczas swobodnej działalności dzieci, w naturalnych codziennych sytuacjach i czynnościach. Zapewniła ona dzieciom częsty kontakt z językiem angielskim oraz pozwoliła wykształcić pozytywne nastawienie do posługiwania się tym językiem.

W tym roku pomocnikami, którzy wprowadzali dzieci w świat języka angielskiego były Żuczki o imionach: Zoom, Ring Ring, Splish Splash, Tick Tock. Są to bardzo ciekawe, kolorowe postacie, które swoim wyglądem zachęcają dzieci do nauki i zabawy.

Cały proces wprowadzania nowego słowa jest ściśle określony. Na początku tygodnia dzieci oglądają film przedstawiający sytuację, w której wykorzystywany jest poznawany wyraz. W kolejnych dniach dzieci aby utrwalić nowo poznane słowo słuchają piosenki (tej samej co na filmie), wykonują różne zadania, bawią się. Każdy Żuczek oczywiście zapoznawał dzieci z innymi treściami. I tak:

Zoom

Ring Ring

Splish Splash

Tick Tock

- Let’s play
- My car
- Ball
- Zoom;s song
- Dance
- Jump, Clap
- Hiding
- Here I am
- Go! Stop!

- Yes! No!
- Happy
- I’am sad
- I love you
- Come and play
- Cry
- Ring Ring;s song
- Grandma
- 1,2,3

- Goodbye
- Swim
- Sun
- Bird
- Flowers
- Rain
- Animals
- Tickle
- Rabbit

- Bananas
- Tick Tock
- Good Morning
- Birthday
- Hungry
- Walk
- Playtime
- My Teddy Bear
- Good Nigth

Zajęcia z programem Baby Beetles realizowane były codziennie podczas zajęć dydaktycznych w korelacji ze wszystkimi obszarami aktywności dzieci.

Dzieci chętnie bawiły się Żuczkami również podczas zabaw swobodnych.

Dzieci od samego początku pokochały naszych 4 bohaterów wprowadzających w świat języka angielskiego, dzięki czemu chętnie się uczyły nowych słówek. Z każdym tygodniem nauka

i zapamiętywanie nowych zwrotów czy wyrazów było dla dzieci łatwiejsze. Zaczęły wyodrębniać pojedyncze wyrazy w piosenkach, które chętnie śpiewały.

Ważną rolę w osłuchiwaniu i nauczaniu dzieci języka angielskiego odgrywała również ścisła współpraca

z nauczycielką angielskiego, która przychodziła do dzieci na zajęcia. Pomagała ona w poprawnej wymowie trudniejszych do wysłuchania wyrazów, jej zajęcia były z korelowane z tygodniowymi tematami moich zajęć, dzięki czemu zakres poznawanych wyrazów się powiększał. Tak więc dzieci oprócz tematyki każdego Żuczka poznały wiele innych wyrazów i zwrotów, potrafią m.in.:
- wymienić co najmniej 5 kolorów
- wymienić co najmniej po 5 zwierząt dzikich i mieszkających na wsi
- policzyć do 10
- nazywają pomieszczenia w domu.

 Język angielski towarzyszył nam równolegle z językiem polskim przez cały rok:
- podczas zajęć otwartych dla nauczycieli z województwa łódzkiego
- podczas spotkania z okazji Dnia Pluszowego Misia
- podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka
- podczas zajęć otwartych dla rodziców
- podczas zabaw z rodzicami zorganizowanych z okazji ich święta
- podczas zajęć dla praktykantki, nauczycielek stażystek.

 W celu lepszego i trwalszego zapamiętania poznanych wyrazów wymyśliłam różne gry i zabawy z poznanymi słowami, m.in.: domino, memory, bingo. Gra domino i memory są przystosowane do gry w małej grupie dzieci przy stoliczku, natomiast bingo jest grą dla całej grupy. Każde dziecko też własnoręcznie wykonało słownik obrazkowo – wyrazowy. Do zajęć i zabaw z językiem angielskim wykorzystywałam również bardzo intensywnie tablicę multimedialną, na której dzieci bardzo chętnie pracują. Na ścianie do każdego Żuczka wieszałam regularnie kolorowe piktogramy.

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte. Dziecko:
- ma możliwość uczestniczenia w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim lub jego elementami,
- wzbogaca sprawności komunikacyjne z dominacją rozumienia ze słuchu,   
- usprawnia narządy artykulacyjne (język, wargi, podniebienie), 
- poznaje słownictwo w języku angielskim związane z jego otoczeniem i codziennymi czynnościami,
- kształtuje umiejętność zapamiętywania,
- wzmacnia wiarę w siebie i we własne możliwości językowe,  
- rozumie sens piosenek słuchanych i śpiewanych podczas zajęć oraz  wierszyków, rymowanek i historyjek, 
- właściwie reaguje na  proste polecenia nauczyciela mówione w języku angielskim,
- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,
- recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
- posługuje się podstawowymi zwrotami w języku angielskim podczas rozmów z kolegami. 

Wszystkie moje działania sprawiły, iż dziecko regularnie uczęszczające do przedszkola w naturalny sposób, bez godzin spędzonych na nauce poznało minimum 90 wyrazów i zwrotów w języku angielskim.