KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy Państwa na zebranie z nauczycielkami poszczególnych grup, które odbędzie się 10 września (czwartek) o godzinie 17:15.

Prosimy aby na zebranie przyszedł wyłącznie jeden (zdrowy) rodzic.

Podczas wejścia na teren placówki wszyscy rodzice zobowiązani są do zasłonięcia twarzy i nosa maseczką lub przyłbicą (w przypadku osób, które ze względu na zdrowie nie mogą nosić maseczki).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !

Apelujemy do wszystkich rodziców aby w miarę możliwości dostosowali Państwo godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola do godzin swojej pracy, celem rozładowania tłoku w godzinach porannych (6:00 – 8:15) i popołudniowych (14:45 – 17:00).

Apelujemy o przestrzeganie przez wszystkich rodziców wytycznych przeciwepidemiologicznych GiS (w oparciu o które funkcjonuje placówka), w celu zachowania jak największych zasad bezpieczeństwa i jak najdłuższego funkcjonowania placówki przed jej ponownym zamknięciem w sytuacji ewentualnego zachorowania na Covid – 19.

==========================================================================

Drodzy Rodzice,

W dniu 1 września dzieci przyprowadzamy z obuwiem na zmianę, natomiast dzieci młodsze przynoszą dodatkowy komplet ubrań (w podpisanych workach).

Każde dziecko ma przydzielony własny znaczek i szafkę na odzież wierzchnią wskazaną przez pracownika przedszkola.

W pierwszym tygodniu pobytu w przedszkolu będzie możliwość wcześniejszego odbioru dziecka ze względu na okres adaptacyjny. 

 

Zasady funkcjonowania na terenie Przedszkola Miejskiego nr 71 w Łodzi
w okresie pandemii Covid-19  obowiązujące od 01.09.2020r.

  • Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  • Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
  • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szatni zachowując zasadę:

- 1 opiekun (w miarę możliwości ten sam) z dzieckiem/dziećmi,

- należy zachować odstęp od kolejnych osób przebywających w szatni wynoszący minimum 1,5 m.

- opiekunowie zobowiązani są zastosować środki ochronne w postaci osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk.

- dziecko po przebraniu się w szatni wchodzi do swojej grupy samo. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów prawnych do sal przedszkolnych.

- osoby przyprowadzające i odbierające dzieci w miarę możliwości jak najbardziej minimalizują czas przebywania w szatni.

  • Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki w przypadku zaobserwowania przez pracownika objawów chorobowych (kataru, kaszlu, kichania),
  • Rodzice/ opiekunowie prawni, przyprowadzając dziecko do przedszkola, wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
  • Jeżeli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zaobserwuje u niego niepokojące objawy chorobowe (katar, kaszel, podwyższona temperatura powyżej 37,5) rodzice/opiekunowie prawni o sytuacji powiadamiani będą telefonicznie i zobowiązani są bezzwłocznie odebrać dziecko z placówki.
  • Rodzice/opiekunowie prawni, przyprowadzający dziecko do przedszkola w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, zobowiązani są do podania swoich aktualnych numerów kontaktowych, pracownicy przedszkola – w sytuacjach nagłych – w pierwszej kolejności kontaktują się z rodzicem/opiekunem prawnym drogą telefoniczną. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do każdorazowego odbierania połączeń telefonicznych przychodzących z przedszkola.
  • W przypadku zmiany numeru telefonu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia placówki o zmianie danych kontaktowych
  • W związku z reżimem sanitarnym dzieci będą przyjmowane do przedszkola od 6:00 do godziny 8:15, odbierane od godziny 14:45 do 17:00.
  • Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych rzeczy (np. zabawki, chusteczki, rysunki).        

  Rodzice zobowiązani są do zapoznania się, dokładnego wypełnienia i podpisania poniższych zgód, a następnie dostarczenia do placówki w pierwszym dniu pobytu dziecka, jednak nie później niż do 4 września 2020r.

  Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola po raz pierwszy, zobowiązani są do dostarczenia w formie papierowej wniosku złożonego drogą elektroniczną wraz z załącznikami przez stronę Formico. 

Natomiast zamieszczone poniżej dokumenty wypełniają wszyscy rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021:

1.  Informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 71

/uploads/5ed10fb33bc6b/pages/21/content//Informacja zapisu dziecka do przedszkola 2020-2021.docx

2. Oświadczenie COVID -19  
/uploads/5ed10fb33bc6b/pages/21/content//oświadczenie (COVID'19) (2)_.docx

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 
/uploads/5ed10fb33bc6b/pages/21/content//PM 71 Nowa zgoda-wizerunek 2020.doc

4. Rodzice dzieci 5,6 letnich - zgoda na zajęcia z religii 
/uploads/5ed10fb33bc6b/pages/21/content//oświadczenia_woli religia OK 2020-2021.docx
5. Upoważnienie do odbierania dziecka z przedszkola
(W związku z zaostrzeniami i wytycznymi GIS i MEN wskazane jest, żeby po dziecko przychodził jeden rodzic, w miarę możliwości ten sam. Natomiast za zgodą dyrektora, w wyjątkowych sytuacjach osoba wskazana w upoważnieniu).
/uploads/5ed10fb33bc6b/pages/21/content//PM 71 upoważnienie do odbioru dziecka (1).docx