KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

6.00 – 7.00
Schodzenie się dzieci, prace porządkowo- gospodarcze i hodowlane, kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci, praca indywidualna stymulacyjno- kompensacyjna.
7.00 – 8.00
Zabawy dowolne, spontaniczne i swobodne zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela np: zabawy w kącikach zainteresowań, wynikające ze sfery rozwoju dzieci. Głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
8.00 – 8.10
Sprzątanie po skończonej zabawie,
8.10 – 8.20
Zabawy ruchowe (ćw. poranne) - dzieci młodsze, zestaw ćwiczeń porannych - dzieci starsze.
8.20 – 8.30
Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00
Śniadanie, przejście do zabaw swobodnych.
9.00 – 10.00 (dzieci starsze); 9.00 – 9.35 (dzieci młodsze)
Zabawa ruchowa, zajęcia dydaktyczne w formie zabawy kierowanej przez nauczyciela (zabawy w kącikach różnego typu, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze, teatralne, tematyczne, zabawy o charakterze zadaniowym, zestawy zabaw ruchowych, zestawy ćwiczeń gimnastycznych - dzieci starsze).
9.35 – 11.10 (dzieci młodsze); 10.00 – 11.10 (dzieci starsze)
Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace porządkowe, gospodarcze, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11.10 – 11.30
Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do II śniadania.
11.30 – 12.00
II śniadanie.
12.00 – 12.15
Ćwiczenia relaksacyjne, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
12.15 – 13.00
Rozmowy nt. bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim (korzystanie ze sprzętów i przyborów sportowych, przestrzeganie ustalonych norm i zasad postępowania. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawa ruchowa.
13.00 – 13.45
Praca indywidualna, stymulacyjno – kompensacyjna oraz z dziećmi wyróżniającymi się uzdolnieniami i zainteresowaniami; zabawy dowolne 13.45 – 14.00
Czynności porządkowe, higieniczne – przygotowanie do obiadu.
14.00 – 14.30
Obiad, przejście do zabaw swobodnych.
14.30 – 16.00
Zabawy dowolne, spontaniczne i swobodne zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, wynikające ze sfery ich rozwoju, zabawa ruchowa.
16.00 – 17.00
Kontakty indywidualne, czynności opiekuńcze, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,
zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci.