KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Opłaty za pobyt w przedszkolu i żywienie należy dokonywać na poniższy numer konta: w tytule przelewu należy wpisać - (imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który dokonywana jest wpłata z zaznaczeniem kwoty za żywienie i kwoty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu) do 15-go każdego miesiąca.
Getin Bank 14 1560 0013 2030 6220 3000 0005

Opłata za Przedszkole

UCHWAŁA NR LXVII/1702/18 RADY MIEJSKIEJ W Łodzi z dnia 21 lutego 2018r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 marca 2018r. poz. 1192 ) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr XL/1055/17 z dniem 11 stycznia  2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź opłata za pobyt dziecka wykraczający poza realizację w godzinach 8-13 bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki za każdą rozpoczętą godzinę będzie wynosiła 1 zł.
Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
Opłata za żywienie od 01 września 2020r.
1.Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa x ilość dni żywieniowych w danym miesiącu):
- 3 posiłki - 10,00 zł. (śniadanie, II śniadanie, obiad)
2.Opłatę za żywienie (dzienną stawkę żywieniową) określa dyrektor przedszkola.                     
3.Wysokość opłaty za żywienie może ulec zmianie decyzją dyrektora przedszkola.

Tryb stosowania odpłatności określa "Regulamin stosowania odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 71".

Rodzice lub prawni opiekunowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się z wnioskiem do:
– właściwej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – o przyznanie pomocy w opłatach za wyżywienie dziecka,
– oraz dyrektora przedszkola – o zastosowanie obniżonej odpłatności za świadczenia.